«Աղայան-Ռոդարի» ուսումնական նախագիծ

Ժամանակահատվածը՝ ապրիլի 9-ից մայիսի 28-ը.

Նպատակը՝

  • զարգացնել սովորողի ստեղծագործական մտածողությունը
  • նպաստել սովորողի՝ ուսումնասիրելու, դիտարկելու, լուծումներ գտնելու կարողությունների զարգացմանը

Խնդիրները՝

  • ստեղծագործական երևակայության զարգացում
  • բանավոր և գրավոր խոսքի զարգացում
  • ընթերցելու որակական հատկանիշների բարելավում
  • ինքնուրույն ուսումնասիրելու և լուծումներ գտնելու կարողությունների զարգացում

Անհրաժեշտ ուսումնական նյութեր՝

Ղ. Աղայան՝ 

«Արևի հրամանը»

«Ատամը փոխած»

«Կատու»

«Արևին»

«Կոնֆետի անձրևը»

«Ալիսա-գլորիկը»

Արդյունքը՝

  •  պատմությունների հորինում և վերարտադրում
  • տեսանյութերի ստեղծում
  • աշխատանքների հրապարկում բլոգում, ենթակայքում:
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s