Սեպտեմբեր

Հաշվետվություն. սեպտեմբեր

Ամսվա նախագծեր՝ «Ես», «Բարձունքի հաղթահարում»

«Ես» նախագիծ՝

Պատմում են երեխաները՝ իմ խաղալիքըես և իմ ընտանիքը,  իմ խաղալիքը

 Կավե դիմապատկերներ

Նկարչություն՝ ես և իմ ընտանիքը,

                            իմ խաղալիքը

«Բարձունքի հաղթահարում» նախագիծ՝

Ամփոփում՝ բարձունքը հաղթահարված է

Ռադիոնյութ

Տեխնոլոգիական աշխատանքներ՝

                              Արտասովոր ծաղիկներ

                               Աշունը մեր դասարանում

                               Շրջանակներ+ծաղիկներ

Պարտիզապուրակային աշխատանք

Մեր դասարանի ծառը

Կավճանկարչություն

Տրամաբանական խաղեր

Մարզական խաղեր