ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱԺԱՄԱՆԱԿ

Անհատական աշխատաժամանակ 2019-2020 ուս. տարի

4-րդ ուսումնական շրջանի անհատական աշխատաժամանակ

3-րդ ուսումնական շրջանի անհատական աշխատաժամանակ

Անհատական աշխատաժամանակ 2018-2019 ուս. տարի